Conducere - Porsche Finance Group Romania

David Gedlička

Chief Executive Officer

Helian Redai

Chief Sales Officer

Rezultate financiare Porsche Bank Romania S.A., intocmite conform cu Standardele Internationale de Raportare Financiara: