FATCA - The Foreign Account Tax Compliance Act 

PORSCHE BANK ROMANIA SA a fost inregistrata in scopul FATCA la Internal Revenue Service cu statusul "Registered Deemed-Compliant - Financial Institution (including a Reporting Financial Institution Reporting under a Model 1 IGA)".

Global Intermediary Identification Number (GIIN) al PORSCHE BANK ROMANIA SA este V77N9R.00002.ME.642.

Romania a fost de acord sa fie inclusa de IRS pe lista tarilor IGA1, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si implementarea masurilor FATCA a fost aprobat de Guvernul Romaniei in 28 Mai 2015.

 

Ce este FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este acronimul legii din S.U.A. denumita "Legea conformitatii fiscale a conturilor straine", care impune raportarea de catre institutiile financiare straine (inregistrate intr-o alta tara decat S.U.A.) a clientilor S.U.A., inclusiv a celor care traiesc in afara granitelor S.U.A., catre Autoritatile fiscale americane (IRS - Internal Revenue Service). Conform acestor prevederi legislative, a fost instituita obligatia, pentru institutiile financiare nerezidente in SUA (inclusiv pentru institutiile financiare romane) la care cetatenii sau rezidentii americani au deschise conturi, de a transmite in mod automat, direct sau prin intermediul autoritatilor fiscale ale statelor lor de rezidenta, informatii financiare legate de cetatenii sau rezidentii americani respectivi

Care este scopul FATCA?

FATCA a fost emisa cu scopul de a preveni si reduce evaziunea fiscala generata de activitatea transfrontaliera a rezidentilor americani, prin evitarea platii impozitelor de catre contribuabilii americani, utilizand conturi deschise la institutii financiare din afara SUA sau a instrumentelor de investitii de tip off‐shore.

Conform cerintelor FATCA, institutiile financiare din afara S.U.A. trebuie:

sa identifice si sa obtina informatii cu privire la clientii care ar putea fi incadrati drept clienti S.U.A., pe baza unor criterii specifice, denumite generic "US indicia". Aceste informatii sunt necesare pentru a  stabili care sunt clientii S.U.A. raportabili. 


Cui se aplica cerintele FATCA?

Cerintele FATCA se vor aplica clientilor S.U.A. (persoane fizice sau persoane juridice controlate de cetateni S.U.A.), indiferent daca se afla in interiorul sau in afara granitelor S.U.A.

Institutiile Financiare STraine ("FFI") vor fi cele mai afectate deorece acestea vor trebui sa se conformeze cu cerintele FATCA. In cazul in care o institutie financiara decide sa nu se conformeze cu cerintele FATCA se va aplica o retinere de 30% pentru anumite tranzactii


Cand e considerata o persoana S.U.A.(US Person)?
  • Se considera "US Person"  sau "Persoana SUA" acea persoana care:

       a) e cetatean S.U.A.; SAU

       b) e rezident permanent S.U.A.; SAU

       c) detine o Carte Verde eliberata de Autoritatile S.U.A. 

  •  Se considera "cetatean S.U.A." acel cetatean care:

       (i) s-a nascut in S.U.A.;

       (ii) a obtinut cetatenia  S.U.A.

Ce sunt indiciile S.U.A.(US indicia)?

Indiciile S.U.A. sunt informatii oferite de clienti care pot conduce catre incadrarea unei persoane fizice sau persoane juridice detinuta/controlata de un actionar/beneficiar real ca fiind o persoana S.U.A.(US person).

Aceste "US indicia" includ:

  • Cetatenie S.U.A. sau rezidenta permanenta SUA (aceasta include detinerea unei Carti Verzi ce permite sederea in S.U.A.),
  • Locul de nastere este S.U.A.,
  • Adresa curenta (de domiciliu, de resedinta, postala) este in S.U.A.,
  • Unica adresa este o adresa asistata sau post‐restanta,
  • Un numar de telefon S.U.A.,
  • procura sau o autorizare de semnatura acordata unei persoane cu adresa din S.U.A.(de domiciliu, de resedinta, postala),
  • Ordine de plata recurente de la un cont Porsche Bank  catre un cont din S.U.A. 

Identificarea unuia dintre aceste indicii nu va conduce la incadrarea imediata ca persoana S.U.A., ci va fi necesara o confirmare a informatiei prin prezentarea unui document, la solicitarea bancii. Documentul va fi prezentat intr-un termen rezonabil, comunicat, de asemenea, de catre banca.

Formulare utilizate

Ce inseamna formularul W-9?

Formularul W-9 reprezinta Cererea de Numar de identificare fiscala. Scopul acestuia este de a solicita Numarul de identificare fiscala (TIN) al contribuabilului. Este utilizat exclusiv de catre Persoane SUA, persoane fizice sau juridice.
A se vedea instructiunile de completare a formularului W-9 pe pagina web a IRS http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf.

Ce inseamna formularul W-8BEN?

Formularul W-8BEN are scopul de a identifica beneficiarii reali non-US ai conturilor si tranzactiilor. Este utilizat exclusiv de persoane fizice. Persoanele juridice trebuie sa foloseasca Formularul W-8BEN-E. A se vedea instructiunile de completare a formularului W-8BEN pe pagina web a IRS http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf. 

Ce inseamna formularul W-8BEN-E?

Formularul W-8BEN-E are scopul de a identifica persoanele juridice sau Institutiile Financiare Straine (FFI) din afara SUA care sunt beneficiarii reali, ai conturilor sau tranzactiilor. Este utilizat exclusiv de persoane juridice sau Institutii Financiare Straine. Persoanele fizice trebuie sa foloseasca Formularul W-8BEN.