Rapoarte cerinte publicare

Raport privind cerintele de transparenta si de publicare a informatiilor prevazute de Regulamentul nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit si Regulamentul nr. 575/ 2013 al Parlamentului european si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/ 2012