Acreditiv

Document prin care o bancă, la cererea clientului său deschide unui terţ un credit pentru o sumă şi o durată determinata, la o agenţie sau o bancă corespondentă.

Active

Totalitatea bunurilor şi creanţelor (drepturi de încasare) aparţinând subiectului economic; în cazul unei bănci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia în credite, în titluri de stat, în obligaţiuni, pe piaţa interbancară, pe piaţa de capital, pe piaţa bursieră etc., la care se adaugă clădiri, terenuri, echipamente şi alte imobilizări (participări/ acţiuni deţinute la alte societăţi).

Amortizare

Modalitatea de recuperare treptata a uzurii morale sau fizice a unui mijloc fix prin introducerea pe cheltuieli a unor sume in conformitate cu Legea 15/1995, republicata si modificata.

Andosare

Depunere de către purtătorul unui efect de comerţ la ordinul său, a semnăturii sale pe dosul efectului, pentru a transmite unei terţe persoane creanţa pe care o reprezintă.

ARB

Asociaţia Română a Băncilor

Arbitraj

Operaţiune combinată de cumpărare şi vânzare de valori sau bunuri care se bazează pe aprecierea diferenţelor de curs ale acestora, actuale sau viitoare.
In domeniul bancar arbitrajul constă în cumpărarea de valori pe anumite pieţe unde cursul lor este avantajos, pentru a le revinde pe alte pieţe, profitându-se astfel de diferenţa de curs. In schimbul valutar vinderea unei valute pentru cumpărarea alteia se numeşte tot arbitraj.

In domeniul financiar internaţional arbitrajul constă în substituirea unei creanţe utilizabile într-o anumită valută şi în anumite condiţii cu o altă creanţă utilizabilă într-o altă valută şi în alte condiţii.

Asigurare CASCO

Asigurarea care acopera daunele cauzate vehiculelor aflate in proprietatea asiguratului ca urmare a coliziunii cu corpuri stationare sau mobile, rasturnarii, deraparii, incendiului, exploziei sau tentativei de furt. Mai este garantata de asemenea acoperirea pentru furtul total sau partial al autovehiculului si evenimente catrastofale.

Asigurare obligatorie RCA

Orice persoana fizica sau juridica ce detine autovehicule inmatriculate in Romania sau in strainatate se poate asigura. Despagubirile se platesc nemijlocit persoanelor fizice sau juridice pagubite, in masura in care acestea nu au fost despagubite de Asigurat.

ATM

Automat bancar care permite retragerea de numerar şi alte tranzacţii bancare electronice (plăţi de telefonie fixă sau mobilă şi a altor servicii de utilităţi publice, transferuri din contul de card în contul curent sau transferuri din contul de card în contul de card virtual pentru efectuarea de cumpărături pe Internet) cu ajutorul unui card bancar şi în baza unor instrucţiuni speciale (inserare PIN, selectarea operaţiunii din meniu etc.).

Audit

Examinarea situaţiilor şi raportărilor contabile ale unei companii; rezultatele sunt consemnate în cadrul unui raport care certifică dacă, în opinia auditorilor, raportările contabile examinate reflectă în mod real situaţia financiară a companiei; auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei; auditul extern este realizat de un auditor independent.

Avans asupra marfurilor

Credit deschis de un bancher şi garantat printr-un drept de gaj asupra mărfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) aparţinând clientului. Se mai numeşte Credit Lombard.

Avans in cont curent

Acordarea de către un bancher clientului său a unui credit până la concurenţa sumei pentru care acesta din urmă şi-a deschis contul curent. Se mai numeşte overdraft.

Banca Centrala

Banca investită cu funcţii de emisie a monedei şi de manevrare directă sau indirectă a volumului şi costului creditului la nivel naţional.

Atribuţia principală a băncii centrale este de a asigura stabilitatea monetara şi de a veghea la compatibilitatea acesteia cu expansiunea economică. Ea reglează lichiditatea, organizează plăţile prin compensaţie între bănci şi joacă rolul de corespondent cu băncile centrale din străinătate.

Banca corespondenta

Banca ce operează ca un agent al unei bănci străine.

Bancruta

Stare de încetare a plăţilor din vina debitorului, declarată de tribunal. Bancruta atrage asupra acestuia în mod automat falimentul cu toate consecinţele aferente.

BEI

Banca Europeană de Investiţii - instituţie a Uniunii Europene cu atribuţia de a favoriza prin acordarea de împrumuturi pentru investiţii, dezvoltarea, integrarea şi cooperarea economică.

BERD

Banca Europeană pentru Reconstrucţie si Dezvoltare

Bilet la ordin

Efect de comerţ prin care emitentul, numit subscriitor, se recunoaşte ca debitor al beneficiarului şi se angajează să plătească din proprie iniţiativă beneficiarului, sau la ordinul acestuia, o sumă de bani determinată, la un anumit termen.

BIRD

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - instituţie financiară internaţională cunoscută şi sub denumirea de Banca Mondială.

Broker

Persoană/firmă care acţionează ca intermediar între vânzătorii şi cumpărătorii de titluri de valoare (cel mai adesea acţiuni) şi efecte de comerţ.

Cambie

Efect de comerţ prin care un creditor, numit trăgător, dă ordin debitorului său numit tras să plătească la o scadenţă stabilită o sumă de bani unei persoane desemnate, beneficiarul.

Capitalizare

Creştere gradată prin adăugare; capitalizarea dobânzii este adăugarea automată a dobânzii la împlinirea termenului de maturitate a unui depozit.

Capitaluri proprii

Capitalul social al unei companii (capitalul acţionarilor) la care se adaugă rezervele şi profitul nerepartizat.

Cash-flow

Diferenţa între încasările curente şi plăţile curente ale unei companii; cash-flow brut este constituit din profit net, amortizare şi provizioane neexigibile; cash-flow net cuprinde profitul net după scăderea impozitelor şi a provizioanelor neexigibile.

CEC

Inscris prin care proprietarul unor fonduri depuse la o bancă dă ordin bancherului său să plătească la vedere o anumită sumă de bani în favoarea unui terţ sau în favoarea celui care dă ordinul.