Active

Totalitatea bunurilor şi creanţelor (drepturi de încasare) aparţinând subiectului economic; în cazul unei bănci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia în credite, în titluri de stat, în obligaţiuni, pe piaţa interbancară, pe piaţa de capital, pe piaţa bursieră etc., la care se adaugă clădiri, terenuri, echipamente şi alte imobilizări (participări/ acţiuni deţinute la alte societăţi).

Inapoi la Dictionar financiar