Audit

Examinarea situaţiilor şi raportărilor contabile ale unei companii; rezultatele sunt consemnate în cadrul unui raport care certifică dacă, în opinia auditorilor, raportările contabile examinate reflectă în mod real situaţia financiară a companiei; auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei; auditul extern este realizat de un auditor independent.

Inapoi la Dictionar financiar