Cash-flow

Diferenţa între încasările curente şi plăţile curente ale unei companii; cash-flow brut este constituit din profit net, amortizare şi provizioane neexigibile; cash-flow net cuprinde profitul net după scăderea impozitelor şi a provizioanelor neexigibile.

Inapoi la Dictionar financiar