Garantie

Bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat în favoarea unui creditor ca asigurare a îndeplinirii obligaţiilor de plată de către debitor; poate fi şi un angajament de plată al unei persoane că va plăti datoriile unei alteia incapabile să le onoreze.

Inapoi la Dictionar financiar