Leasing Extern

Leasingul extern in cazul nostru este contractul de leasing incheiat de catre un Utilizator roman si o Societete de leasing straina/finantator strain.

Leasing Financiar

Conform OG nr.51/1997, republicata.
Leasingul financiar este definit ca operatiune de leasing care indeplineste cel putin una din conditiile urmatoare:
1) Riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care fac obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte.2) Contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului.
3) Perioada de leasing depaseste 75% din durata normala de utilizare a bunului ce face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit.

Leasing Operational

Conform OG nr.51/1997, republicata. Leasingul operational este operatiunea de leasing care nu indeplineste nici una din conditiile de la leasingul financiar si poate fi privit ca o simpla inchiriere de bunuri.

LIBOR

Rată a dobânzii practicată pe piaţa londoneză de către băncile de prim rang pentru remunerarea depozitelor lor reciproce.

Rata de capital

Partea din valoarea finantata care este restituita de utilizator o data cu fiecare plata.

Rata de leasing

Rata de leasing, in conformitate cu prevederile art.2 lit.d din Ordonanta Guvernului nr.51/1997.
In cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing.
In cazul leasingului operational, cota de amortizare calculata in conformitate cu actele normative in viguare si un beneficiu stabilit de partile contractante.

Scadenta

Scadenta este ziua cand obligatia de plata a ratei de leasing/primei de asigurare devine exigibila. Cel mai tarziu la aceasta data, suma de bani reprezentand rata de leasing si/sau prima de asigurare trebuie sa intre in contul Finatatorului/Asiguratorului.

TVA

TVA pe valoare adaugata este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat.

Valoare CIP

In conformitate cu INCOTERMS 2000-Valoare/pret CIP inseamna pretul incluzand doar transportul si asigurarea platite pana la locul de destinatie.Taxele vamale nu sunt platite.

Valoare DDP

In conformitate cu INCOTERMS 2000-Valoare/pret DDP inseamna pretul incluzand transportul si asigurarea platite pana la locul de destinatie dar si toate taxele vamale.

Valoare reziduala

Valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate la sfarsitul periodei de leasing. Daca bunurile care fac obiectul contractului de leasing sunt cumparate la sfarsitul perioadei de leasing, se datoreaza drepturi vamale de import la valoarea reziduala a bunului, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea initiala a bunului respactiv la momentul importului.