Persoane Fizice

Contul de plati

Contul de plati este un produs ce permite clientilor acces permanent la banii depusi la banca.

Prin intermediul acestor conturi se pot efectua plati, incasari sau retrageri de numerar.

Deschiderea unui cont curent va ofera acces la noi servicii bancare, cum ar fi depozite sau credite.

Contul de plati cu servicii de baza 

Caracteristici

Contul de plati cu servicii de baza este un cont curent bancar dedicat persoanelor fizice si folosit pentru executarea operatiunilor de plata.

Acesta este disponibil in LEI sau EURO si cuprinde urmatoarele servicii:

- deschiderea, administrarea si inchiderea contului de plati

- depunerea de fonduri in respectivul cont

- retragerea de numerar din cont

- efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata pe teritoriul Uniunii Europene: plati online, transferuri de credit, inclusiv ordine de plata programata, dupa caz, la terminale bancare, ghisee si prin intermediul facilitatilor online ale bancii.

Prin intermediul contului de baza puteti efectua un numar nelimitat de operatiuni, utilizand serviciile cuprinse in acesta.

Banca va asigura posibilitatea de a gestiona si initia tranzactii de plata din contul de plati cu servicii de baza atat prin intermediul serviciului de Internet Banking, cat si la ghiseul acesteia, in masura in care aceste servicii sunt oferite deja clientilor Bancii.

Accesarea unui cont de plati cu servicii de baza

Conditiile necesar a fi indeplinite (cumulativ) pentru ca o persoana sa deschida un cont de plati cu servicii de baza sunt:

- sa fie rezidenta in Uniunea Europeana (inclusiv persoanele fizice care nu au o adresa stabila si solicitantii de azil si persoanele fizice carora nu li s-a acordat permis de sedere dar expulzarea nu este posibila din motive de fapt sau de drept);

- sa nu detina, la momentul solicitarii, un alt cont de plati inclusiv un cont de plati cu servicii de baza, la nicio institutie de credit din Romania, sau detine un astfel de cont insa i-a fost notificata inchiderea acestuia.

Clientul are obligatia sa informeze imediat banca daca, pe parcursul relatiei contractuale, nu mai indeplineste conditiile de mai sus.

Indeplinirea conditiilor mentionate mai sus se constata de catre banca in baza propriilor interogari, conform legislatiei in vigoare, sau a declaratiei pe proprie raspundere formulata in cererea completata de client in orice agentie teritoriala a bancii.

Deschiderea unui astfel de cont se face prin completarea unei cereri de deschidere de cont, in baza careia sa fie inrolat in pachetul dedicat la sediul bancii.

In cazul in care indeplinesc cerintele legale pentru accesarea unui cont de plati cu servicii de baza, clientii au dreptul de a alege intre orice cont curent si contul de plati cu servicii de baza.

Pentru accesarea unui cont de plati cu servicii de baza nu este obligatorie achizitionarea de servicii suplimentare. 

Clientul care detine un cont curent la orice institutie de credit din Romania si a carui inchidere i-a fost notificata are obligatia ca, la momentul deschiderii contului de plati cu servicii de baza, sa prezinte notificarea cu privire la inchiderea vechiului cont, emisa de institutia unde are acel cont deschis.

Comisioane percepute pentru contul de plati cu servicii de baza

 

Serviciile cuprinse in Contul de plata cu servicii de baza sunt comisionate diferit, in functie de vulnerabilitatea clientului din punct de vedere financiar.

Exista, astfel, 2 categorii de clienti:

- Cei vulnerabili din punct de vedere financiar, respectiv clientii al caror venit lunar nu depaseste echivalentul a 60% din castigul salarial mediu brut pe economie, previzionat in ultima prognoza macroeconomica, publicata de catre Comisia Nationala de Prognoza in anul in curs pentru anul urmator, sau al caror venit din ultimele 6 luni nu depaseste echivalentul a 60% din castigul salarial mediu brut pe economie (ex. venitul lunar pentru anul 2018 nu depaseste 2.497 lei brut);

- Clientii nevulnerabili, al caror venit depaseste pragul mentionat la clientii vulnerabili.

Clientii care nu mai indeplinesc criteriile de vulnerabilitate nu vor mai beneficia de conditiile aplicabile acestui tip de cont, urmand a li se aplica tarifele si comisioanele aferente clientilor nevulnerabili. Banca va verifica, dupa trecerea unui termen de cel putin 6 luni de la data deschiderii contului si apoi pe intreaga durata a relatiei contractuale, ca titularul contului continua sa se incadreze in categoria consumatorilor vulnerabili.

Clientul are obligatia sa informeze imediat banca in cazul in care situatia sa financiara se modifica, iesind din categoria clientilor vulnerabili din punct de vedere financiar. 

Costuri aferente Pachet Cont de plati cu servicii de baza - Clienti Vulnerabili

 • ZERO comision de deschidere, administrare si inchidere cont curent;
 • ZERO comision pentru retragerile de numerar de la ghiseul bancii;
 • ZERO comision pentru depunerile de numerar in conturile proprii;
 • ZERO comision pentru operatiunile fara numerar dintre cele enumerate in continuare: plati prin Internet Banking sau la ghiseu, transferuri de credit, Direct Debit;
 • ZERO comision pentru administrarea serviciului de Internet Banking tranzactional (pentru autentificarea cu ajutorul SMS Token). 

Costuri aferente Pachet Cont de plati cu servicii de baza - Clienti Nevulnerabili

 • ZERO comision pentru deschidere si inchidere cont curent;
 • ZERO comision pentru retragerile de numerar de la ghiseul bancii;
 • ZERO comision pentru depunerile de numerar in conturile proprii;
 • Comisioane reduse pentru operatiunile fara numerar dintre cele enumerate in continuare: plati prin Internet Banking sau la ghiseu, transferuri de credit, Direct Debit.

 

Cerere deschidere cont de plati cu servicii de baza

Pentru informatii suplimentare privind deschiderea unui cont de plati cu servicii de baza va puteti adresa la:

- telefon: 021.208.26.00 sau office(kwfat)porschebank(kwfdot)ro

- direct la sediul nostru din Bd. Pipera Nr 2, Voluntari, Ilfov.

In vederea deschiderii unui astfel de cont este necesara completarea cererii de mai jos.

Mobilitatea conturilor

Porsche Bank furnizeaza servicii de schimbare a conturilor, intre conturi de plati detinute in aceeasi moneda, oricarui consumator care deschide sau detine un cont de plati la un prestator de servicii de plata situat pe teritoriul national.

Acest serviciu se aplica numai in situatia in care cele doua banci implicate au calitatea de participanti la Conventia privind procedurile de schimbare a conturilor de plati ale clientilor.

Serviciul de schimbare a conturilor este initiat de catre banca la cererea consumatorului, cu respectarea prevederilor art. 22 din Legea 258/2017, acestea fiind cerinte minime.

De asemenea, modul de lucru si termenele de indeplinire a solicitarilor primite din partea clientilor sunt conforme cu prevederile legale aplicabile, respectiv articolele 23-28 din Legea 258/2017.

 

Utilitate

Iti poti transfera de la alte banci:

·         incasarile recurente (ex. salarii, chirii, etc.);

·         ordinele de plata recurente (ex. rate credite, polite de asigurari, abonamente etc.);

·         mandatele de Direct Debit sau Platile Programate (Standing Order);

·         transferul soldurilor;

·         inchiderea conturilor.

 

Folosesti in acest scop Autorizarea pe care o descarci  aici,  iar noi vom lua legatura in numele tau cu celelalte banci, dupa caz, pentru a indeplini solicitarea.

 

Costuri

Serviciul de mobilitate este oferit gratuit.

Pentru alte operațiuni şi servicii, consultă  Lista de Taxe si Comisioane aplicabile persoanelor fizice.

Pentru mai multe detalii referitoare la fluxul necesar pentru transferarea relatiilor de cont curent te rugam sa ne contactezi la:

Tel: 0040 21 208 26 00

E-mail: office(kwfat)porschebank(kwfdot)ro

 

Contul de plati ce face obiectul transferului nu va putea fi inchis de catre vechiul Prestator de Servicii de Plata in cazul in care:

 • clientul are obligatii restante in legatura cu contul de plati in cauza
 • contul de plati este utilizat pentru alte servicii contractate de catre client, inclusiv plati prin cecuri, cambii sau bilete la ordin
 • contul de plati este poprit sau indisponibilizat, conform prevederilor legale, pentru indeplinirea unor obligatii asumate de catre client fata de banca veche/terti.

Prestatorul de Servicii de Plata vechi va informa imediat clientul cu privire la imposibilitatea inchiderii contului, in situatiile prezentate mai sus.

Odata cu inchiderea contului de plati, inceteaza toate contractele legate de furnizarea produselor si serviciilor de plata, inclusiv cele de debitare directa, ordine de plata programata, card de debit, servicii de comunicare electronica de tip Internet Banking etc.

Conform Legii 258/2017, pentru solutionarea pe cale amiabila a eventualelor litigii si fara a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a initia actiuni in justitie impotriva prestatorilor de servicii de plata care au incalcat dispozitiile acestei legi ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, consumatorii pot apela si la mecanisme extrajudiciare de reclamatie si despagubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti si Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare.